AITC Kingsman Gaming KP800 Gen 4 M.2 2TB ( 7,500MB/s)

節省$500.00

價格:
銷售價格$1,099.00 正常價格$1,599.00

描述

  • 型號:AIKP800M1TB228/AIKP800M2TB228
  • 容量:1TB / 2TB
  • 傳輸介面:M.2 PCIe Gen4x4 NVMe1.4
  • 操作電壓:DC3.3V ± 5%
  • 操作溫度:0°C – 70°C
  • 連續讀取速度:7500MB/s (Max)
  • 連續寫入速度:6500MB/s (Max)
  • 產地:台灣
  • 保固:五年

You may also like

Recently viewed